Terapi og drøm

Eirin J. Strandvik Røgeberg

Jeg er utdannet psykoterapeut ved Norsk institutt for psykosyntese (NIP). Jeg har studert drøm ved Mandalasenteret, og har arbeidet sammen med Nini Marie Torp ved kurssenteret på Høvik og på NIP.

I bagasjen har jeg også mange ulike kurs innen blant annet selvutvikling, meditasjon, kinesiologi, healing, referansepunktterapi og maling.

Jeg tror imidlertid at kjemien mellom klient og terapeut ofte er viktigere enn hvilke terapimetoder som benyttes. For meg som terapeut er det viktig å skape et trygt rom hvor klienten er fri til å utforske seg selv i en atmosfære av tillit og aksept.

”The meeting of two personalities is like the contact of two chemical substances: if there is any reaction, both are transformed.” C. G. Jung

Jeg er opprinnelig utdannet cand. real med hovedfag i kjemi ved Universitetet i Oslo (UiO), og arbeidet innen vannforskning i 18 år før jeg startet psykosyntesestudiet. Ved siden av arbeidet som psykoterapeut er jeg ansatt som miljøterapeut i en bolig for psykisk utviklingshemmede.

Jeg er medlem av Norsk forening for psykosynteseterapeuter (NFPT), som er tilsluttet Norsk forbund for psykoterapi (NFP).

Kontakt meg:

Tlf. 91708828

email: [email protected]

www.terapiogdrom.com


Adresse: Kurveien 5, 0495Oslo